Kodu yorum içerisine alarak devreden çıkarmayın

Bir kod parçasının çalışmasını artık istemiyorsanız, en iyi yöntem onu silmektir. Bazı yazılımcılar, artık çalışmasını istemedikleri bu kod parçasını aşağıdaki şekilde yorum içerisine alıyorlar. Çoğu zaman bunun sebebi, o kod parçasını kaybetmekten korkmak oluyor. Halbuki bir versiyon kontrol sistemi (örneğin git) kullanıyorsanız, o kod parçasına her zaman ulaşabilirsiniz. Versiyon kontrol sistemleriyle bir kodu geri getirebilme […]