Uzun etki alanı için uzun isimler kullanın

Etki alanı (scope), iki süslü ayraç (curly brackets) arasında bulunan alanı isimlendirmek için kullanılır. Etki alanlarını baz alarak isimlendirme yapmak bize belli açılardan yarar sağlar: Örneğin, eğer etki alanı küçük bir fonksiyondan bahsediyorsak, kısa değişken isimleri kullanmak fonksiyonun anlaşılabilirliğini pek etkilemez. Öte yandan etki alanı ne kadar büyükse, değişken isimleri de aynı derecede detaylı olmalıdır. […]