İsimler yan etkilerden bahsetmeli

Tek Sorumluluk İlkesi’ni gözetmek için yapılabilecek en iyi şeylerden biri, bir elemana birden fazla sorumluluk yüklememektir. Bir değişkenin, fonksiyonun ya da sınıfın (class) tek görevi olmalıdır. Fakat yine de, bazen bunun aksini uygulamamızın daha mantıklı olacağı durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda yapılacak en iyi şey, elemanın birincil göreviyle birlikte ikincil görevini de anlatan bir isim […]