İşaret argümanları sadece kafa karıştırır

İngilizce’de flag argument denen işaret argümanları, özetle, fonksiyonun birden fazla işe yaradığını gösterir. Bir fonksiyonun birden fazla iş yapması, Single Responsibility Principle adıyla bilinen, Tek Sorumluluk İlkesi‘ne aykırıdır. Bu ilkeye aykırı olmasının kötü yanı, kısaca, bu fonksiyonu değiştirmeye kalktığımızda birden fazla çıktıyı kontrol etmek zorunda kalacak olmamızdır. Aşağıdaki örnekte görülen fonksiyon, bir işaret argümanı içeriyor: […]